disclaimer

De informatie op de alle websites van Adriana Stan is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Adriana Stan doet haar best dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Adriana Stan haar uiterste best doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Adriana Stan kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je contact opnemen en dit melden via: info@adyogini.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijden zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Adriana Stan geeft geen garanties voor de goede werking van de website of de links en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de website.

Adriana Stan kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan links bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Adriana Stan verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Alle informatie meegedeeld door Adriana Stan tijdens yogalessen, individuele of groepssessies, in digitaal voor verkoop beschikbaar gestelde materialen (meditaties, audiohypnoses, lezingen, workshops, yogalessen, trajecten,..) of tijdens retraites, al dan niet in fysieke vorm of online, is puur van informatieve aard en vervangt nooit ofte nimmer medisch of psychologisch advies en is in geen geval een vervanging van voorgeschreven medicijnen. Als Adriana Stan merkt dat medische of psychologische hulp aangewezen is, zal zij de klant meteen doorverwijzen naar bevoegde specialisten. De klant blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten, zijn eigengezondheid en welzijn; en Adriana Stan kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien de klant op de doorverwijzing niet ingaat.